fbpx

👉 За проекта STEM на МОН създадохме специализиран уебсайт STEM.Tinusaur.BG

Ученици от СУ „Владимир Комаров“ се запознаха с производствения процес в завод „Мехатроника“ – Габрово

Когато теорията среща практиката

Ученици от 9. и 11. от специалност „Автоматизирани системи“ и „Автоматизация на непрекъснатите производства“ в СУ „Вл. Комаров“ се запознаха отблизо с дейността на фирма „Мехатроника“ АД в Габрово.  Със съдействието на Тинузавър те посетиха модерно оборудвания завод на фирмата. Там се разработват и произвеждат машини за опаковки и самите опаковъчни продукти, които се разпространяват по целия свят.

В инженерния и производствения отдел учениците научиха повече за историята и различните дейности на фирмата, които им бяха разяснени от ръководни лица от предприятието. Видяха как се случва пълният производствен процес – планиране и конструиране на една машина за специфичните нужди на даден клиента, механична обработка на детайлите, електронно оборудване и пускане на машината в производство.

СУ Владимир Комаров Велико Търново на посещение в Мехатроника АД Габрово

Младите инженери проявиха голям интерес към видяното, тъй като досега не бяха наблюдавали такова високотехнологично производство. На тръгване те получиха подаръци и предложение за летен стаж в модерния завод.

Посещението на учениците в „Мехатроника“ – Габрово е част от техния обучителен процес, създаден от основателя на Тинузавър Невен Боянов, и е заложено в дейностите по Модул 2 „ИТ умения за бъдещето“ от Националната програма „Обучение за ИТ умения и кариера“. Основна цел в обучението на младежите е усвоената теория да има практическо приложение, споделя г-н Боянов.

СУ Владимир Комаров Велико Търново на посещение в Мехатроника АД Габрово
СУ Владимир Комаров Велико Търново на посещение в Мехатроника АД Габрово

Вашият коментар

Добавено в картата
0 продукта - 0.00лв.