fbpx

👉 За проекта STEM на МОН създадохме специализиран уебсайт STEM.Tinusaur.BG

История на компютрите

Първия компютър UNIVAC
 

На 30 март 1951 г. Бюрото за преброяване на САЩ получава първия компютър UNIVAC I, първият търговски компютър, който привлича широко обществено внимание. Въпреки че Бюрото за преброяване започва да го използва в края на март, той е преместен в Бюрото за преброяване няколко месеца по-късно. UNIVAC е в състояние да извърши 1 905 операции в секунда, които съхранява на магнитна лента.
https://www.computerhistory.org/tdih/march/30/#census-bureau-receives-univac-i-computer

Microsoft представя "SoftCard"

На 2 април 1980 г. Microsoft Corporation обявява Z80 SoftCard – техния първи и (в продължение на много години) единствен хардуерен продукт – микропроцесор на печатна платка, който се включва в персоналния компютър на Apple II. Той се продава на дребно за $ 349,00. SoftCard позволява на програми, работещи под операционната система CP / M (включени в картата, както беше и Microsoft BASIC), да работят в Apple II-базирана Apple II, само с незначителни модификации. По-специално, текстовият процесор WordStar е бил толкова популярен, че хората са купували SoftCard и придружител „80-колонна карта“, само за да я стартират.
https://www.computerhistory.org/tdih/april/2/#microsoft-announces-softcard

Тинузавър - Подготвяме децата за бъдещето
Тинузавър - Подготвяме децата за бъдещето

Добавено в картата
0 продукта - 0.00лв.