fbpx

👉 За проекта STEM на МОН създадохме специализиран уебсайт STEM.Tinusaur.BG

Ардуино – Настройки за Тинузавър

Това е кратко ръководство за това как да си настроите средата Ардуино, за да работи с Тинузавър. Платките работят с микроконтролер ATtiny85, така че това ръководство може да е полезно и за други подобни платки.

ВАЖНО: Това НЕ Е ръководство за това как за инсталиране средата Ардуино.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Трябва да имате инсталирана и коректно работеща средата Ардуино. Това може да направите като отидете на https://www.arduino.cc/en/software и следвате инструкциите за инсталиране.

НАСТРОЙВАНЕ

Стартирате средата Ардуино.

(1) Добавяне на „Описание за допълнителни платки“

(или „Additional Boards Manager URLs“)

Отворете меню File / Preferences.

Намерете полето „Additional Boards Manager URLs“.

Непосредствено от дясната му страна има бутон за отваряне – натиснете го.

Въведете там следния линк:

https://gitlab.com/tinusaur/arduino-ide-boards/-/raw/master/package_tinusaur_attiny_index.json

ВАЖНО: Всеки линк, тъй като може да въвеждате повече от един, трябва да бъде поставен на отделен ред.

  • Натиснете „OK“, за да затворите полето за редактиране.
  • Натиснете „OK“, за да затворите „Preferences“.

(2) Инсталиране на допълнителните настройки.

Отворете меню Tools / Board:… / Boards Manager.


Изчакайте да се заредят всички данни.
Бележка: Това изисква връзка с интернет и може да отнеме до няколко минути.


Скролирайте надолу докато не намерите „Tinusaur Boards“.
Може също да напишете „Tinusaur“ в полето за търсене за по-бърз достъп.


След като го намерите натиснете бутона „Install“.
Това ще инсталира необходимите допълнителни данни за работа с платките Тинузавър.
Затворете прозореца, като натиснете бутона „Close“.

(3) Избор и настройки за платките Тинузавър.

Бележка: Ако всичко е преминало успешно по време на предишните стъпки ще може да изпълните и следващите.

Отворете меню Tools / Boards … и скролирайте надолу докато не намерите секцията с „Tinusaur“.
Изберете „Tinusaur …“.

Допълнително може да изберете друг микроконтролер, ако ползвате такъв – например ATtiny85, ATtiny45 или ATtiny25. Това може да направите от менюто Tools / Processor.

Допълнително може да изберете друга тактова честота за микроконтролер, ако имате нужда – например 1 MHz или 8 MHz. Това може да направите от менюто Tools / Clock. Направете това САМО в случаите, когато сте напълно запознати с последствията от смяната на тактовата честота – в противен случай вашият микроконтролер може и да не работи.

За да можете да качвате код на микроконтролера трябва да изберете и типа на програматора, който ще използвате. Това може да направите от менюто Tools / Programmer. Платките Тинузавър се програмират с програматор тип USBasp.,който може да изберете от това меню.

ТЕСТВАНЕ

Тестването на направените настройки става чрез написване, компилиране и качване на някаква елементарна програма.

Ето примерен код:

void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
}

Бележка: За да заработи тази програма са ви нужни: (1) основка платка Tinusaur; (2) допълнителна платка Shield LEDx2 (или подобна с поне един светодиод); (3) програматор тип USBasp.

Компилирането може да стане от менюто Sketch / Verify-Compile или от бутона горе вляво. Може да се използва и клавишна комбинация CTRL+R.
Бележка: Това може да отнеме до няколко минути.

Качването на програмата може да стане от менюто Sketch / Upload Using Programmer. Може да се използва и клавишна комбинация CTRL+SHIFT+U.

Очакваният резултат е завършване на процеса без грешки на екрана и изпълнение на кода на програмата върху микроконтролера. В конкретният примерен код това е мигащ червен светодиод.

Добавено в картата
0 продукта - 0.00лв.