fbpx

👉 За проекта STEM на МОН създадохме специализиран уебсайт STEM.Tinusaur.BG

Poster

Курсовете, базирани на Платформата Тинузавър, са насочени към ученици на поне 9 години като част от тяхната допълнителна извънкласна подготовка. Те им дават възможност да усвоят повече знания по любимите си природни науки и то по интересен и практически ориентиран начин.

  • Сглобяването на електронните платки помага за придобиването на нови умения и сръчности, както и научаване повече за електронните компоненти, законите на електричеството и физиката.
  • Готовите сглобени платки могат да се програмират с помощта на блокчета, които се нареждат като пъзел, за да изпълняват различни команди и алгоритми.
  • По-напредналите могат да пишат и код на езика C.
  • Работи се по интересни проекти със светлинни и звукови ефекти, например светофарна уредба или алармена система, както и по мн. др. идеи.
  • Научават се основни принципи на програмирането, както и се усвояват важни умения, необходими за професиите на бъдещето.
Добавено в картата
0 продукта - 0.00лв.