fbpx

👉 За проекта STEM на МОН създадохме специализиран уебсайт STEM.Tinusaur.BG

STEM

STEM е съкращение от „Science, Technology, Engineering and Mathematics“ или „Науката, технологията, инженерството и математиката“. Това е термин, използван за групиране на тези академични дисциплини. Този термин обикновено се използва при разглеждането на образователните политики и избора на учебни програми в училищата, за да се подобри конкурентоспособността в развитието на науката и технологиите.

За проекта STEM на МОН създадохме специализиран уебсайт предназначен за училища, в който сме подбрали продукти за оборудване на STEM пространства.

stem.tinusaur.bg

Националния STEM център дава насоки как може да стане това, а ние сме обобщили тази информация и сме я представили в удобен за ползване вид. За да може по-лесно да направите избора си на подходящи наши продукти за вашия STEM център, сме ги подбрали и групирали според направлението за което са приложими.

ВАЖНО: Официалната информация за Националния STEM център се намира на https://stem.mon.bg.

Науката в STEM обикновено се отнася до две от трите основни области: естествените науки (включително биология, физика и химия) и формалните науки, от които математиката е пример, заедно с логиката и статистиката. Третият основен раздел на науката, социалните науки (включително психологията, социологията и политическите науки) се категоризират отделно от другите две области и вместо това се групират заедно с хуманитарните науки и изкуствата, за да образуват друг паралелен акроним, наречен HASS – „Humanities, Arts и Social Sciences“ или „Хуманитарни науки, изкуства и социални науки“.

Платформата Тинузавър предлага инструменти, пособия и учебни материали помагаща в преподаване според концепциите на STEM.

Tinusaur Board GEN:2

Нашето предложение

Тинузавър е STEM базирана платформа за преподаване на програмиране, математика и физика по забавен и практически ориентиран начин. Разработва се от 2013-та година и се ползва  на практика от самото начало в училища и университети. Екипът ни е съставен от професионалисти с много години опит в областта, в която работят по проекта.

Тинузавър е оригинална българска разработка, печелила много награди, с уникална комбинация от характеристики, които я правят изключително подходяща за училища и университети. Състои се от 4 основни компонента: (1) хардуер – миниатюрен компютър, който всеки си сглобява сам; (2) софтуер за изучаване на програмирането; (3) разработени учебни материали, ръководства и методика, в помощ както на курсистите така и на преподавателите; (4) собствени обучения, както за ученици/студенти, така и за преподаватели от училища и университети.

Работилница сглобяване на Тинузавър

Нашите предимства

 1. Уникални характеристики. Продуктите и услугите ни имат уникална комбинация от характеристики: Всеки ученик сглобява сам миниатюрен компютър и той остава за него. По този начин младежите проявяват лично отношение към работата, обвързват се емоционално, с това което са създали, споделят го с приятели и близки и могат да правят собствени разработки на негова основа. Проектът Тинузавър е истински образователен продукт, готов за използване в училище и университет. Тинузавър не е играчка за забавление пригодена за класната стая, не е инструмент за демонстрации, а средство за преподаване и усвояване на знания. Той е с изключително конкурентна и адаптирана на българския пазар цена на продуктите и услугите. Постигната е благодарение на прецизния подбор на доставчици и баланс на компонентите, определящи крайната цена. Целият проект е със силна интердисциплинарност – изучава се едновременно, с всички взаимовръзки, програмиране, математика, физика, а също роботика и елементи от други дисциплини, като биология и химия например. Продуктите, услугите и платформата Тинузавър са собствена, оригинална българска разработка. Комплектите и други пособия се произвеждат в България.
 2. Практическа приложимост. Изключително висока практическа приложимост на микроконтролерните комплекти. С тяхна помощ могат да се направят практически проекти и разработки, които да вършат истинска работа. Вече повече от 5 години продуктите и услугите на Тинузавър се използват в училища и университети в България, а от миналата година и в чужбина. Самите продукти се разработват от 2013-та година и се ползват на практика от самото начало в най-различни среди. Екипът ни е съставен от професионалисти с много години опит в областта, в която работят по проекта. При необходимост винаги можете да разчитате на нашия екип. Крайната цел на всеки един наш курс е разработка на практически ориентиран проект. Знанията и уменията, усвоени през това време са пряко свързани с разработката му.  Те са изцяло насочени към решаването на конкретни проблеми, т.е най-напред се поставя проблем за решаване (създава се мотивация) и след това се преподава необходимия материал за решаването му. Продуктите, услугите и учебните материали са подготвени и адаптирани за изцяло онлайн преподаване, което се ползва повече от 1 година.
 3. Знания и умения за 21ви век. Една от основните цели на проекта Тинузавър е да предаде на учениците знания и умения нужни в 21-ви век, особено в контекста на професиите на бъдещето. Комбинираме знания от множество дисциплини, работа в екип, а също и „меки“ умения, които всички работодатели търсят и ценят. Като част от курса са заложени елементи на предприемачеството тъй като в края му, всеки проект се представя пред всички останали участници и се защитава неговата приложимост, значимост, устойчивост, ефективност и др. характеристики. Усвояват се също и умения за презентиране, работа в екип, критично мислене, асертивност.
 4. Клиентска подкрепа и поддръжка. Работим с нашите партньори и клиенти през цялото време, помагаме и предоставяме допълнителни консултации и ресурси, когато и където е необходимо. Проектът възникна от практическата нужда от подобни продукти. Създаден е от преподаватели за удовлетворяване на техните собствени нужди и е доразработен, за да послужи и на други колеги преподаватели. Затова и подготвихме обучения за преподаватели – как да ползват продуктите и платформата, учебните материали, методиката, както и как да преподават онлайн.

Как протича един курс

Всеки курс за ученици или студенти протича в 3 основни фази:

 1. Сглобяване на платките. Сглобяване на електронна платка с микроконтролер и допълнителни платки с електронни компоненти и сензори. Платките се сглобяват с поялник, така като това се случва в реална среда в заводите, както това е и времето когато се изучават елементите от физиката, като електричество и др.
 2. Програмиране за микроконтролери. Програмиране на микроконтролерните платки с помощта на собствената уеб-базирана платформа за блоково програмиране Блоктину. Научават се основните принцип на управление на входно-изходните устройства, работа със сензори, както и редица физични закони приложими в роботиката. Изучават се също и редица математически и информатически методи и алгоритми.
 3. Работа по проекти. Всяко ниво на курса завършва с разработка и представяне на практически ориентиран проект, който решава някакъв реален проблем. Работи се в екип и се представя резултата пред всички останали участници в курса.

Награди

 • 2018, International World Summits Awards – Тинузавър е избран като най-добро национално дигитално решение в категория “Обучение и образование”.
 • 2018, Иновативно предприятие на годината, Тинузавър като победител в категорията „Иновативно новостартирало предприятие“ за 2018 г.
 • 2019, Rinker Youth Challenge, Тинузавър е един от финалистите.
 • 2020, ПРОМЯНАТА на НОВА ТВ, Тинузавър е един от тримата финалисти.

Технически характеристики на класната стая

Платформата Тинузавър много добре се вписва в концепцията за “Класна стая за креативни дигитални създатели”. Пособията, които предлагаме, могат да бъдат разделени на три групи, а именно: (1) комплектите Тинузавър – това са миниатюрните компютърчета, които всеки ученик си сглобява сам; (2) платформата за програмиране с блокове или код – Блоктину, заедно с учебните помагала и материали; и (3) Лабораторен комплект Тинузавър, който включва необходимите материали и инструменти, като поялници, макро камера и др.

Комплектите Тинузавър

Комплектите Тинузавър са базирани на микроконтролер ATtiny85 на фирмата Microchip (преди това Atmel) и разполагат с 8 KB памет тип Flash за код, 512 B за оперативна памет, както и 512 B постоянна памет тип EEPROM. Микроконтролерът разполага с 5 входно-изходни порта.

Tinusaur Starter 3 EDU

Всеки комплект включва от 1 до 3 допълнителни добавъчни платки с различни електронни компоненти като светодиоди, фоторезистори, бутони, бъзери и др., които се използват като част от учебния материал.

Платките Тинузавър са до голяма степен съвместими с платформата Ардуино и след минимални допълнителни настройки могат да се ползват в средата за разработка на Arduino IDE.

Платформата Блоктину

Платформа за блоково програмиране Блоктину, която е наша собствена разработка, се използва изцяло в уеб браузър и изисква инсталирането само на един малък софтуерен пакет и на един драйвер за USB. Това я прави изключително удобна за класна стая, защото не натоварва излишно компютрите с допълнителни инсталации на големи софтуерни пакети.

Blocktinu Web Interface

Лабораторен комплект Тинузавър

Включва необходимите инструменти и материали за работа в клас. Това са поялници, други дребни инструменти, измервателни уреди, макро камера на компютър, както и други пособия нужни за работа с платформата и за онлайн преподаване.

Други

Платформата Тинузавър може да се ползва във всяка класна стая, в която са налични следните пособия: интернет свързаност, персонални компютри с Microsoft Windows, мултимедиен проектор и по възможност бяла дъска.

Контакти

Добавено в картата
0 продукта - 0.00лв.