fbpx

test дълго дълго заглавие за да видим как се прехвърля на нов и все по-нов ред

Test

This is JetPack Form

Blocktinu BTHEX File Link

Най-напред:
(1) Отворете линка по-долу:
Tinusaur Shield LEDx12 – Demo code (BTHEX)

След това, на новата страница:
(2) Отворете линка в горния десен ъгъл, както е показано на изображението по-долу.

BTHEX Download File

(3) Запишете файла.

(4) Отворете файла.
Ако сте инсталирали Блоктину инструментите за Windows, кода автоматично ще се качи в микроконтролерната платка.

Blocktinu BTHEX File Link

Най-напред:
(1) Отворете този линк: Tinusaur Shield LEDx12 – Demo code (BTHEX)

След това, на новата страница:
(2) Отворете линка в горния десен ъгъл, както е показано на изображението по-долу.

BTHEX Download File

(3) Запишете файла.

(4) Отворете* записания файл.

(*)Ако сте инсталирали Блоктину инструментите за Windows, кода автоматично ще се качи в микроконтролерната платка.

Blocktinu BTHEX File Link

Най-напред:
(1) Отворете този линк: Tinusaur Shield LEDx12 – Demo code (BTHEX)

След това, на новата страница:
(2) Отворете линка в горния десен ъгъл, както е показано на изображението по-долу.

BTHEX Download File

(3) Запишете файла.

(4) Отворете* записания файл.

(*)Ако сте инсталирали Блоктину инструментите за Windows, кода автоматично ще се качи в микроконтролерната платка.

Добавено в картата
0 продукта - 0.00лв.